Pravilnik o izložbama HKS


PRAVILNIK O PRIREDBAMA HRVATSKOG KINOLOŠKOG SAVEZA


C. PRAVILNIK O IZLOŽBAMA


Članak 30.
Osnovno

Pravilnik o izložbama vrijedi na području Republike Hrvatske, te je obvezatan za sve kinološke udruge Hrvatskoga kinološkog saveza (u daljnjem tekstu HKS) i za sve njihove članove.

Pravilnik se pridržava važećih pravila i propisa Međunarodne kinološke federacije - Federation Cynologique Internationale (u daljnjem tekstu FCI).


Članak 31.
Vrste izložbi

Izložbe mogu biti međunarodne (internacionalne) i državne (nacionalne) za sve pasmine pasa, te specijalne izložbe za jednu ili više pasmina.

• Međunarodne izložbe su pod zaštitom FCI-a. Na njima se mogu dodijeljivati kandidature za međunarodnog prvaka u ljepoti - Certificat d'Aptitude au Championnat International de Beaute de la FCI (CACIB).
• Nacionalne izložbe su pod zaštitom HKS-a. Na njima se mogu dodijeljivati kandidature za prvaka Hrvatske u ljepoti (CAC HR).
• Specijalne izložbe su pod zaštitom HKS-a. Na njima se mogu dodijeljivati kandidature za prvaka Hrvatske u ljepoti(CAC HR) i/ili druge počasne titule koje odobrava HKS. Specijalne izložbe se mogu organizirati kao samostalne priredbe ili kao dio nacionalne ili međunarodne izložbe.

Međunarodnu izložbu pasa organizira HKS. HKS može provedbu međunarodne izložbe povjeriti pojedinim kinološkim udrugama. Obveza je HKS-a prijaviti i ishoditi odobrenja za međunarodne izložbe kod FCI-a.

Nacionalne i specijalne izložbe može organizirati HKS ili udruge - članice HKS-a. Za provedbu međunarodnih, nacionalnih i specijalnih izložbi pod zaštitom HKS-a mogu se natjecati samo one udruge HKS-a koje mogu udovoljiti propisanim stručnim i tehničkim kriterijima za organizaciju izložbe. Kriterije određuje Izvršni odbor HKS-a.


Članak 32.
Najave i odobrenja

1. Organizatori koji žele organizirati izložbu moraju pismeno podnijeti zahtjev HKS-u u roku koji zatraži Izvršni odbor HKS-a za sljedeću kalendarsku godinu. Izvršni odbor HKS-a, nakon što dobije mišljenje nadležnog Povjerenstva, pismeno odobrava ili ne odobrava organizaciju određene izložbe.
Na prijedlog organizatora Izvršni odbor također odlučuje o tome ima li neka priredba osobito značenje. Izložbe se inače nazivaju prema imenu mjesta u kojemu se održavaju uz naznaku vrste izložbe i godine održavanja (npr. Međunarodna izložba CACIB Zagreb 2004, Nacionalna izložba CAC Zagreb 1999 itd.).
Prijavnica za izložbu mora sadržavati detaljne podatke o organizatoru izložbe, rokovima prijava, dnevnom rasporedu suđenja, sucima, rasporedu pasmina po sucima, razredima, te kandidaturama i naslovima koji se dodijeljuju. Na svim vrstama tiskanica treba jasno naznačiti da je izložba odobrena i pod zaštitom HKS-a, a u slučaju međunarodnih izložbi da je pod zaštitom FCI-a. Prijavnice za međunarodne i nacionalne izložbe treba u vidu probnih otisaka za korekturu predočiti HKS-u na odobrenje prije davanja u tisak. HKS treba u hitnom roku, a najviše osam dana, dati svoje primjedbe ili odobrenje na probni otisak.

2. Mogući organizator koji se želi natjecati za organizaciju međunarodne izložbe s dodjelom CACIB, treba HKS-u podnijeti pismeni prijedlog koji mora obuhvaćati i sadržavati:
a) Mjesto i vrijeme održavanja
b) Visinu iznosa prijavnine
c) Ime i adresu odgovornog stručnog voditelja izložbe
d) Zakonski platno valjanu izjavu o obvezi plaćanja pristojbi HKS-u i FCI-u, a prema važećem cjeniku.
e) Dokaz o materijalnom stanju kluba kojim garantira mogućnost organizacije izložbe
f) Izjavu hotela koji dozvoljava uvođenje pasa u sobe za noćenje
g) Izjavu o prihvaćanju obveze besplatne dostave 5 (pet) izložbenih kataloga od kojih 2 (dva) moraju biti popunjena s dodijeljenim ocjenama i naslovima, te s prijedlozima za kandidature CACIB, rezerva CACIB, CACHR i rezerva CACHR i to u roku dva tjedna od dana održavanja priredbe
h) Preuzeti obvezu da na višednevnim izložbama neće bez odobrenja delegata HKS-a mijenjati raspored pasmina označen na prijavnicama.

3. Mogući organizator koji se želi natjecati za organizaciju nacionalne izložbe s dodjelom CAC-HR treba HKS-u podnijeti pismeni prijedlog koji mora obuhvaćati i sadržavati:
a) Mjesto i vrijeme održavanja
b) Visinu iznosa prijavnine
c) Vrstu naslova, to jest kandidature koja bi se dodijeljivala
d) Ime i adresu odgovornog stručnog voditelja izložbe
e) Izjavu o obvezi plaćanja pristojbi HKS-u, a prema važećem cjeniku
f) Dokaz o materijalnom stanju kluba kojim garantira mogućnost organizacije izložbe
g) Izjavu o prihvaćanju obveze besplatne dostave 3 (tri) izložbena kataloga od kojih 2 (dva) moraju biti popunjena s dodijeljenim ocjenama i naslovima, i to u roku dva tjedna od dana održavanja priredbe
h) Preuzeti obvezu da na višednevnim izložbama neće bez odobrenja delegata HKS-a mijenjati raspored pasmina označen na prijavnicama.

4. Kinološka organizacija koja se želi natjecati za organizaciju specijalne izložbe mora HKS-u podnijeti pismeni prijedlog koji mora sadržavati:
a) Mjesto i vrijeme održavanja
b) Visinu iznosa prijavnine
c) Vrstu naslova, to jest kandidature koja bi se dodijeljivala
d) Ime i adresu odgovornog stručnog voditelja izložbe
e) Izjavu o obvezi plaćanja pristojbi HKS-u, a prema važećem cjeniku.
f) Dokaz o materijalnom stanju kluba kojim garantira mogućnost organizacije izložbe
g) Izjavu o prihvaćanju obveze besplatne dostave 3 (tri) izložbena kataloga od kojih 2 (dva) moraju biti popunjena s dodijeljenim ocjenama i naslovima, i to u roku dva tjedna od dana održavanja priredbe.
h) Preuzeti obvezu da na višednevnim izložbama neće bez odobrenja delegata HKS-a mijenjati raspored pasmina označen na prijavnicama.


Članak 33.
Zaštita datuma održavanja

Datum održavanja međunarodne, nacionalne ili specijalne izložbe štiti HKS, ako su osigurani propisani uvjeti i ako je HKS odobrio održavanje izložbe.


Članak 34.
Pravo sudjelovanja na izložbama

1. Na međunarodnim izložbama pod zaštitom FCI-a natječu se psi koji pripadaju pasminama obuhvaćenim nomenklaturom FCI-a i čiji je standard potvrđen i priznat od strane FCI-a.
Na tim izložbama pasmine koje priznaje HKS mogu se izlagati samo izdvojeno i ne sudjeluju u podjeli naslova koji su pod zaštitom FCI-a.

2. Na svim ostalim izložbama pod zaštitom HKS-a natječu se psi koji pripadaju pasminama obuhvaćenim nomenklaturom FCI-a i čiji je standard potvrđen i priznat od strane FCI-a, kao i psi pasmina koje priznaje HKS.

3. Za sve izložbe pod zaštitom HKS-a obavezna je podjela pasmina usklađena prema važećoj podjeli pasmina FCI-skupina i to:
Skupina 1 - pastirski i ovčarski psi osim švicarskog planinskog psa
Skupina 2 - pinčeri i šnauceri, molosi i švicarski planinski psi
Skupina 3 - terijeri
Skupina 4 - jazavčari
Skupina 5 - špicevi i psi primitivnog tipa
Skupina 6 - goniči, krvosljednici i srodne pasmine
Skupina 7 - ptičari
Skupina 8 - retriveri, španijeli i psi za vodu
Skupina 9 - psi za pratnju i patuljaste pasmine
Skupina 10 - hrtovi

4. Za međunarodne izložbe organizator jamči da će prihvatiti prijave za sudjelovanje i u katalog upisati samo pse čiji standard priznaje FCI i koji su uvedeni u rodovnu knjigu jedne od FCI-zemalja članica ili zemlje koja nije članica, ali čiju rodovnu knjigu priznaje FCI kao ugovornog ili sporazumnog partnera.

5. Psi čiji vlasnici imaju stalno boravište u Republici Hrvatskoj, mogu sudjelovati na izložbama u Hrvatskoj pod zaštitom FCI i HKS-a samo ako su upisani u hrvatsku rodovnu knjigu. Psima uzgojenima u inozemstvu za koje je taj upis u postupku vrijedi dodijeljena ocjena i može biti priznat osvojeni naslov tek nakon što je uslijedio zatraženi upis u Hrvatsku rodovnu knjigu. Vlasnici i vodiči pasa koji sudjeluju na kinološkim priredbama, a imaju stalno boravište u Republici Hrvatskoj moraju biti članovi neke od kinoloških udruga članica HKS-a.

6. Psi uzgojeni u inozemstvu u vlasništvu stranih državljana mogu sudjelovati na izložbi samo ako su upisani u rodovnu knjigu koju priznaje FCI i ako su prijavljeni pod brojem te rodovne knjige.

7. Ako je na izložbi ocijenjen pas koji ne ispunjava potrebne uvjete prema odredbama ovogpravilnika, takva ocjena ili osvojena kandidatura smatra se nevažećom.

8. Na izložbama ne mogu sudjelovati psi:
a) koji nisu upisani u rodovnu knjigu koju priznaje FCI
b) koji za izložbu nisu prijavljeni
c) koji nisu upisani u katalog izložbe
d) koji boluju od zaraznih bolesti, na kojima su obavljene nedopuštene promjene, kastrirani psi, psi bez jednog ili oba testisa, ženke koje se tjeraju, te očito noseće ženke
e) koji su u vlasništvu osoba kojima je izrečena kazna zabrane sudjelovanja i izlaganja pasa na kinološkim izložbama od strane HKS-a, ili ako je takvu kaznu odredila i o tome HKS izvijestila neka kinološka organizacija koju priznaje FCI ili je kaznu odredio sam FCI.
f) koji nemaju odgovarajuću veterinarsku potvrdu o zdravstvenom stanju psa i obavljenom cijepljenju.


Članak 35.
Predaja prijave za izložbu i podaci u prijavnici

1. Prijavnice za izložbu moraju biti čitko ispunjene, s priloženom fotokopijom dokaza o podrijetlu psa (rodovnice), potvrdom o plaćenoj prijavnini i eventualnim ostalim potrebitim pristojbama. One moraju biti dostavljene vodstvu izložbe najkasnije do posljednjeg dana roka za prijavu i to bez obveze organizatora za povratom troškova ukoliko pas ne bude izložen na izložbi. Prijavnice moraju potpisati podnositelji prijave ili njegovi opunomoćenici. Ako prijavnica nije potpisana, smatra se da prijava nije podnesena bez obzira na to je li uplaćena prijavnina.

2. Slanjem prijavnice prijavitelj - izlagač obvezuje se na plaćanje pristojbe i bezuvjetno priznavanje izložbenoga reda. Prijava ne može biti povučena.

3. Organizator može odbiti prijavu uz povrat uplaćene pristojbe, o čemu treba pravovremeno pismeno izvijestiti izlagača uz obrazloženje svoje odluke.

4. Zakašnjele prijave koje ne mogu ući u katalog izložbe, bespredmetne su.

5. Načelno pristojbe se plaćaju do zadnjeg roka prijave za određenu izložbu. Organizator može dozvoliti izlagačima - stranim državljanima da plaćaju pristojbe na dan izložbe, a prije početka ocjenjivanja pasa. HKS ne preuzima materijalnu odgovornost za troškove nastale organizatorima koji prihvaćaju prijave bez plaćene pristojbe.

6. Svi podaci navedeni u prijavnici moraju biti istiniti, a prijavnica mora biti točno ispunjena. Tko svjesno daje krive podatke gubi sve ocjene i moguće postignute naslove na izložbi te čini prekršaj koji podliježe kazni.

7. Pod imenom psa upisuje se ime psa iz rodovnice. U prijavnici se mogu navesti samo oni naslovi koji su izričito i konačno dodijeljeni i priznati (međunarodni i nacionalni prvaci u ljepoti i radu, naslovi sa svjetskih izložbi ili sekcija).


Članak 36.
Prihvaćanje prijave

1. Prijava se smatra prihvaćenom kad organizator pošalje potvrdu o primljenoj prijavi.

2. U potvrdi treba obavijestiti vlasnika psa o danu i vremenu kada psa treba dovesti na izložbu. Potvrda o primljenoj prijavi je isprava za vlasnika psa ili njegova opunomoćenika, koja mu omogućuje slobodan ulaz na izložbu. Izlagači se trebaju točno pridržavati uvjeta koje su propisale mjerodavne veterinarske ustanove.

3. Ukoliko izlagač nije primio potvrdu o primljenoj prijavi dužan je provjeriti je li njegova prijava zaprimljena. Nedobivanje potvrde o prijavi ne oslobađa izlagača obveze plaćanja prijavnine.


Članak 37.
Psi prijavljeni "izvan konkurencije"

Psi mogu biti prijavljeni "izvan konkurencije" ukoliko to organizator izričito predvidi u prijavnici. Ti psi ne mogu dobivati kandidature koje su predviđene za tu vrstu izložbe. Oni u krugu dobivaju ocjenu bez kandidature i plasiranja. Tako ocjenjeni psi mogu se natjecati u uzgojnim skupinama ili parovima.


Članak 38.
Pas na izložbi: držanje, sigurnost, odgovornost

1. Vlasnik odgovara za sve štete koje bi učinio njegov pas. Organizator ne odgovara za eventualne štete vlasniku psa, niti za krađu, bijeg ili gubitak psa.

2. Psi se na izložbu dovode na dan kad je to određeno potvrdom o prihvaćenoj prijavi, te u naznačeno vrijeme.

3. Pod obvezatnom opremom za psa smatra se da psi moraju imati prema svojoj veličini i snazi odgovarajući ovratnik.

4. Oštri psi se na izložbi trebaju kretati s odgovarajućom brnjicom, a za svaku štetu koju učine odgovara samo vlasnik psa.

5. Vodič psa koji ga vodi u krugu mora nositi kataloški broj psa tako da je uvijek dobro uočljiv.

6. Psi koji nisu upisani i uvedeni u katalog ne smiju u načelu biti dovedeni na prostor gdje se održava izložba, osim ako vodstvo izložbe ne napravi iznimku od tog propisa.


Članak 39.
Suci

1. Nominirani sudac za određenu pasminu/pasmine ovlašten je za dodjelu ocjena, plasmana i kandidatura. Pri tome je obavezan to činiti bez tuđe pomoći ili uplitanja drugih.
Organizator stavlja sucu kao pomoć na raspolaganje voditelja kruga, zapisničara, a ako je potrebno i prevoditelja. Spomenuto osoblje kruga treba, već prema želji suca ukoliko je stranac, vladati jednim od četiri priznata FCI-jezika.

2. Suđenje i ocjenjivanje smiju vršiti samo suci koji za određenu pasminu imaju odobrenje svojeg nacionalnog saveza. Pri tome su obavezni suditi isključivo prema važećim FCI-standardima.

3. Sudac može suditi u inozemstvu samo ako dobije pismenu suglasnost svog nadležnog nacionalnog kinološkog saveza za suđenje određene pasmine ili završnog odabira u počasnom krugu.

4. Suci iz zemalja koje nisu članice FCI-a mogu suditi na FCI-izložbama ako je njihova nacionalna organizacija povezana s FCI-om ugovorno ili individualnim sporazumom. Ti suci mogu suditi na FCI-izložbama pod pretpostavkom da se nalaze na službenoj sudačkoj listi svoje nacionalne kinološke organizacije.

5. Nadalje vrijedi:
a) Svi suci iz zemalja koje nisu članice FCI-a moraju - ukoliko su pozvani da sude na FCI-izložbi - ispuniti propisan FCI-upitni arak, koji im se pravovremeno dostavlja i koji, radi odobrenja, potpisan treba vratiti.
b) Ukoliko je HKS ili neka druga organizacija - organizator koji su predvidjeli suca iz zemlje koja nije članica FCI-a odgovorni su za istinitost informacija navedenih u upitnom arku.
c) Suci iz zemalja koje nisu članice FCI-a moraju se na izložbama bez ograničenja pridržavati FCI-standarda. Organizator koji ih je pozvao dužan im je poslati FCI-standarde pasmina koje su predviđeni suditi.
d) Suci iz zemalja koje nisu članice FCI-a kao i suci iz asociranih (pridruženih) zemalja članica smiju suditi samo pasmine koje im priznaje njihov nacionalni savez.
e) Suci iz zemalja koje nisu članice FCI-a moraju biti unaprijed detaljno upoznati s izložbenim odredbama FCI-a, kao i s odgovarajućim nacionalnim pravilima. HKS ili neka druga organizacija - organizator, dužni su pravovremeno sucima dostaviti te informacije.


Članak 40.
Pozivanje sudaca

1. Organizatori izložbe moraju suca pismeno pozvati. Sudac je obavezan organizatoru pismeno potvrditi prihvaćanje ili neprihvaćanje poziva. Svoje sudačke obaveze sudac mora uvijek ispuniti osim ako je spriječen iz opravdanog razloga.

2. Ako sudac iz opravdanog razloga ne može ispuniti predviđenu obavezu, mora neodložno telefonski, putem faksa, telegrama, e-maila i sl. o tome obavijestiti organizatora. Otkazivanje se mora pismeno potvrditi.

3. Organizator izložbe isto tako je obavezan pridržavati se poziva prema dotičnom sucu, a razrješenje obaveze je dozvoljeno samo u slučaju više sile ili u suglasnosti sa sucem.

4. Ukoliko je organizator prisiljen izložbu otkazati, obavezan je sucu nadoknaditi nastale troškove. Ako sudac iz bilo kojeg razloga odluči ne izvršiti sudačku obavezu, dužan je sam snositi već eventualno nastale troškove. Zato se sucima preporuča kod rezervacija napraviti dodatno osiguranje za slučaj otkazivanja puta.

5. Između priređivača izložbe i suca mora se napraviti odgovarajući sporazum.


Članak 41.
Obveze suca glede izlaganja pasa na izložbi

1. Sudac ne smije na dan izložbe na kojoj sudi prijaviti niti jednog psa u svom vlasništvu.

2. Sudac ne smije na dan izložbe kada sudi izlagati niti jednog psa. Partner, članovi njegove neposredne obitelji ili osobe koje s njim žive u zajedničkom domaćinstvu smiju izlagati samo one pasmine koje on toga dana ne sudi.

3. Sudac smije na izložbama na kojima ne sudi izlagati samo pse koje je on uzgojio ili čiji je on vlasnik ili suvlasnik.

4. Sudac ne smije suditi niti jednog psa kojem je bio vlasnik ili suvlasnik, kojeg je školovao, držao ili prodao u posljednjih 6 mjeseci koji su prethodili izložbi na kojoj sudi. Isto vrijedi za pse koji pripadaju njegovom partneru ili članu neposredne obitelji.


Članak 42.
Obveze organizatora

1. Osobe navedene u katalogu izložbe kao organizatori ne smiju na dan izložbe osobno izlagati niti jednog psa.

2. Sudac mora biti unaprijed u primjerenom vremenu obaviješten o pasminama i broju pasa koje treba suditi. Zadaća organizatora je sucu tu obavijest unaprijed pismeno dostaviti kao i informaciju o mjestu i vremenu održavanja sudačkog sastanka.

3. Organizator može sa sucem sklopiti i privatni dogovor kojim može odstupiti od navedenih obaveza. Ukoliko privatni dogovori nisu utanačeni, očekuje se da će se sudac pridržavati navedenih obaveza u pravilniku.

4. Za sve pasmine organizator poziva suce o svojem trošku.

5. Organizator je dužan na vrijeme dogovoriti s kinološkim sucem način putovanja suca. Sucu se moraju nadoknaditi svi normalni putni troškovi i to odmah pri dolasku odnosno, ako je tako prije dogovoreno, unaprijed ih podmiriti.

6. Organizator mora sucu u svakom slučaju osigurati hotelski smještaj i regularne obroke kao i minimalnu naknadu za suđenje propisanu odlukama Izvršnog odbora HKS-a.

7. Organizator izložbe mora sklopiti osiguranje o odgovornosti.

8. Prava sudaca koji dolaze iz inozemstva na suđenje na izložbe rješavaju se na sljedeći način:
a) Organizator mora - prema prethodnom dogovoru - snositi trošak suca od trenutka njegovog dolaska u zemlju do trenutka njegovog odlaska. To obično uključuje i jedan dan prije kao i jedan dan nakon izložbe.
b) Troškovi javnog prijevoza obračunavaju se za suce na bazi APEX-tarifa ili drugih reduciranih, posebnih tarifa. Nadoknada za korištenje zrakoplova može se isplatiti - prema gornjim uvjetima - samo u slučaju ako je udaljenost veća od 300 km ili ako je putovanje avionom jeftinije od drugih prijevoznih sredstava.
c) Preporuča se, financijske i ostale dogovore između sudaca i organizatora izložbe unaprijed pismeno dogovoriti. Obje strane moraju se pridržavati dogovora.

Ostala prava sudaca koji dolaze iz inozemstva ne mogu biti manja nego li što vrijede za suce iz zemlje.


Članak 43.
Obveze i prava sudaca na izložbi - obveze organizatora vezane uz suđenje

1. Sucu je zabranjen uvid u katalog prije završetka njegovog suđenja. Organizator ne smije dati sucu unaprijed katalog;

2. Sudac ne smije pušiti u krugu;

3. Sudac ne smije piti alkohol u krugu;

4. Sucu je zabranjeno putovati zajedno s izlagačem kojemu će suditi na izložbi.
U tom smislu niti organizator ne smije prije suđenja ovlastiti nekog izlagača da brine o sucu;

5. Sucu je zabranjeno prije izložbe stanovati kod izlagača čije pse treba suditi. Stanovanje kod nekog izlagača mu je dopušteno samo ako je to dogovorio nakon završetka izložbe. Isto vrijedi i za privatne sastanke s izlagačima.

6. Sudac ne treba ocijeniti više od 20 pasa po satu (do 80 pasa dnevno).

7. Broj pasa može prema prethodnom dogovoru između organizatora i suca biti veći. Ako je predviđeno da se ocijeni više od 80 pasa s pojedinačnim pisanim ocjenama, onda se suca o tome mora obavijestiti i dobiti njegov pristanak je li spreman suditi toliki broj pasa.

8. Iznimno, uz odobrenje HKS-a, moguće je odobriti organizatoru ocjenjivanje pasa bez pisanih ocjena, a u tom slučaju ukupan broj pasa po sucu ne smije prelaziti više od 150 pasa po danu.

9. Obzirom na svoju djelatnost, sudac je autoritet u krugu. Za organizaciju je odgovoran voditelj kruga, ali sve radnje se sprovode samo u sporazumu sa sucem.

10. Mali psi ocjenjuju se načelno na stolu, koji organizator treba staviti na raspolaganje u krug.


Članak 44.
Postupak nominiranja sudaca i dodijeljivanja pasmina na izložbi

1. Za suce koji sude na izložbama organizator treba prethodno ishoditi suglasnost HKS-a, odnosno preko HKS-a suglasnost matičnog nacionalnog saveza ukoliko se radi o stranom sucu. HKS mora o toj suglasnosti obvezatno obavijestiti vodstvo izložbe. Pozvani suci moraju biti ovlašteni ocjenjivati pasmine koje su im dodijeljene za suđenje.
Za sve suce potrebna je suglasnost HKS-a.

2. Stručni voditelj vodi računa o tome da je svakom pojedinom sucu za izložbeni dan dodijeljeno toliko pasa koliko ih on može neometano ocijeniti, a da ne remeti provedbu rasporeda izložbe. Gornja granica je pri tom 80 pasa po izložbenom danu. Ako broj prijavljenih pasa za jednog suca prelazi tu granicu, dio pasmina ili pasa treba se rasporediti nekom drugom sucu. Za drugačije postupanje od ovog uobičajenog nadležan je HKS.

3. Svi suci koji sude na izložbi moraju biti poimence navedeni u prijavnici i katalogu, a isto tako moraju biti navedene i pasmine koje su pojedinom sucu dodijeljene.

4. Ako pozvani sudac ne dođe na izložbu ili otkaže svoj dolazak, organizator izložbe mora imenovati zamjenskoga suca, uz prethodni postupak kao i za ostale suce. Ukoliko to nije moguće ili do zamjene dolazi na dan izložbe takva promjena je moguća samo uz suglasnost delegata HKS-a. Izlagač nema nikakvo pravo da njegov pas doista bude ocijenjen od suca koji je svojedobno bio imenovan usmeno, na prijavnici, katalogu ili drugdje.


Članak 45.
Raspored razreda na izložbama i prijavljivanje u razrede

1. Psi i ženke ocjenjuju se odvojeno i natječu se za osvajanje kandidatura za nacionalne i međunarodne prvake u razredima posebno za ženke i posebno za mužjake.

2. Na izložbama se psi dijele i ocjenjuju u slijedećim razredima:
a) RAZRED ŠTENADI za pse od 3 - 6 mjeseci
b) RAZRED NAJMLAĐIH za pse od 6 - 9 mjeseci
c) RAZRED MLADIH za pse od 9 - 18 mjeseci
d) RAZRED MEĐURAZRED za pse od 15 - 24 mjeseca
e) RAZRED OTVORENIH za pse iznad 15 mjeseci
f) RAZRED RADNIH PASA za pse iznad 15 mjeseci s priznatim položenim ispitom
g) RAZRED PRVAKA - u ovaj razred mogu se prijavljivati psi kojima je priznat naslov nacionalnog šampiona u ljepoti zemlje koju priznaje FCI ili zemlje ugovornog partnera FCI-a, ili Internacionalnog šampiona u ljepoti. Psi s priznatim naslovom "Prvak Hrvatske u ljepoti" obvezatno se upisuju u ovaj razred ukoliko ne zadovoljavaju uvjete za upis u razred veterana.
h) RAZRED VETERANA za pse starije od 8 godina

i) Organizatori mogu zbog specifičnosti pasmine na specijalnim izložbama zatražiti od HKS-a uvođenje i drugih dobnih razreda kao i natjecanje izvan konkurencije.

Razred radnih
Za prijavu u razred radnih pasa prijavnici se mora priložiti kopija formulara kojeg propisuje FCI i koji sadržava potrebnu potvrdu od strane nacionalnog saveza zemlje u kojoj vlasnik psa ima stalno mjesto prebivališta, a u kojoj je navedena vrsta položenog radnog ispita. Pri tome se treba uzeti u obzir da je za prijavu u taj razred važeći rezultat prema FCI odredbama.

Razred prvaka
Psi koji se mogu natjecati u razredu prvaka su:
a) FCI međunarodni prvak u ljepoti
b) Nacionalni prvak u ljepoti zemlje članice FCI-a
c) Nacionalni prvak zemlje koja nije članica FCI-a, ali ima ugovorno-partnerski odnos

Za prijavu u razred prvaka naslov mora biti potvrđen do krajnjeg službenog roka prijave, a dokaz o tome prilaže se prijavnici u preslici.
Psi s osvojenom titulom Prvaka Hrvatske u ljepoti obvezatno se upisuju u ovaj razred

3. Razredi koji su u rasporedu navedeni pod a), b), c), h) i) ne sudjeluju u natjecanju za CACIB i CAC.

4. Nije dopušteno jednog psa istodobno prijaviti u više razreda.

5. Delegat HKS-a ovlašten je ovjeriti premještanje u pravi razred ili skupinu za pse koji su pogreškom prijavljeni u krivi razred. Premještanje psa je moguće samo onda kada je pas prema starosti, vrsti dlake, boji, težini, spolu, veličini, manjku priznatog ispita uvježbanosti ili drugih traženih preduvjeta upisan u krivi razred, a osobito onda ako je pas krivicom organizatora izložbe uvršten u krivi razred.
Zabranjeno je premještanje psa na želju izlagača ako pas inače ispunjava uvjete za razred u koji je raspoređen.
Ako je pas uz gore navedene uvjete premješten to treba posebno istaknuti i ovjeriti na ocjenskoj listi.

6. Svaki je izlagač odgovoran za pravodobno dovođenje svojega psa. Isto tako u svojem interesu mora provjeriti je li njegov pas u izložbenom katalogu uvršten u pravi razred.

7. Slučajevi u kojima pas ne dobiva ocjenu:
a) Psi koji zakasne ući u krug kada se izlaže njihov razred, smatraju se zakašnjelima za ocjenu i gube pravo na ocjenjivanje. Ukoliko u razredu u koji pripada još nije izvršeno rangiranje pasa ostavlja se mogućnost sucu da privedenog psa ocijeni.
b) Pas koji ne dopušta sucu pregled ostaje bez ocjene, a sudac u ocjensku listu upisuje uzrok i opasku "ne može se ocijeniti".
c) Povučenim s ocjenjivanja smatra se onaj pas koji je odveden iz kruga prije početka ocjenjivanja. U ocjensku listu sudac će upisati opasku "povučen s ocjenjivanja" bez navođenja razloga.
d) Nedovedenim se smatra onaj pas koji nije pravodobno doveden u krug na ocjenjivanje.

Isto tako ako netko na svojem psu učini promjene ili dopusti da one budu učinjene sa svrhom da se prevari sudac, bit će isključen s priredbe, a eventualno dobivena ocjena, naslovi i nagrade bit će osporeni i poništeni.

U gore navedenim slučajevima izlagač nema pravo na povrat prijavnine ili drugih troškova koje je imao u svezi s izložbom.


Članak 46.

Ostale podjele unutar pasmine

Na svim izložbama unutar pasmine psi se dijele na varijetete prema vrsti dlake, boji, težini prema nomenklaturi FCI i to kako je predviđeno za dodjelu kandidatura CACIB. Ista podjela primjenjuje se za dodjelu nacionalnih kandidatura.

Ukoliko organizator želi dodijeljivati naslove (osim kandidature CACIB) prema drugačijoj podjeli mora za to prethodno zatražiti odobrenje HKS-a.


Članak 47.
Ocjene oblika i plasmani

Ocjenjivanje pasa obavlja se prema važećim standardima FCI-a.

1. OCJENE PO RAZREDIMA:
a) U razredu štenadi i najmlađih pasa na ocjenskoj listi nakon opisa psa umjesto bilo koje druge ocjene stavlja se jedna od opaski "vrlo perspektivan", "perspektivan", "zadovoljava" ili "ne zadovoljava". U tim razredima ocijenjeni psi se svrstavaju od 1 - 4.

b) U ostalim razredima, dodijeljuju se, bez obzira na starost i broj pasa za ocjenjivanje, sljedeće ocjene: "odličan", "vrlo dobar", "dobar", "dovoljan" ili "nedovoljan". Obavezno je svrstavanje od 1 - 4 u svakom izložbenom razredu ukoliko je pas ocijenjen najmanje ocjenom vrlo dobar.

2. SUCI OCJENJUJU OBLIK PREMA SLJEDEĆIM DEFINICIJAMA:
ODLIČAN se smije dodijeliti samo psu koji je jako blizu idealnom standardu pasmine, privedenom u odličnoj formi, harmonične i uravnotežene naravi, prvorazrednog i izvanrednog držanja. Male nepravilnosti u usporedbi s nadmoćnim svojstvima svoje pasmine zaboravljaju se, ali pas mora posjedovati tipična obilježja svog spola.

VRLO DOBAR se kao ocjena pripisuje psu tipičnih obilježja svoje pasmine, ujednačenih proporcija i u dobroj formi. Opraštaju mu se male greške, ali ne i morfološke greške. Taj se predikat dodjeljuje prvorazrednom psu.

DOBAR se dodjeljuje psu koji posjeduje glavna obilježja pasmine, ali ima greške, pod pretpostavkom da greške nisu prikrivene.

DOVOLJAN dobiva pas koji je dovoljno u tipu pasmine, ali nema njezina opće prepoznatljiva svojstva ili njegova tjelesna građa ne zadovoljava.

NEDOVOLJAN kao ocjena predstavlja "diskvalifikaciju" i dodijeljuje se psu koji ne odgovara propisanom standardu, uočljivog je nestandardnog držanja ili agresivnom psu, psu s greškom testisa, znatnim greškama zubala ili anomalije čeljusti, greškama u boji ili dlaci ili koji pokazuje jasne znakove albinizma. Takva ocjena se nadalje daje psu koji pokazuje tako malo obilježja pasmine, da može narušiti njegovo zdravlje. Tom ocjenom ocjenjuje se i pas koji prema važećem standardu ima isključujuću grešku.

BEZ OCJENE ostaju psi kojima se ne može dodijeliti niti jedna prije navedena ocjena. To je npr. slučaj kada pas ne trči, stalno skače na izlagača ili želi izaći iz kruga, tako da se ne može ocijeniti hod i kretanje, ili ako pas stalno izbjegava suca, pa npr. nije moguće pregledati zubalo, tijelo, dlaku, rep ili testise, ili ako se na privedenom psu ustanove tragovi zahvata ili postupka za pokušaj zavaravanja. Isto vrijedi ako sudac osnovano sumnja da je na psu napravljen operativan zahvat koji otklanja prvobitno stanje (npr. korekcija kapka, ušiju, repa) ili ako sudac ustanovi za njega sumnjivi nalaz. Razlog za kvalifikaciju "bez ocjene" treba biti naveden u sudačkom izvještaju.

3. Na izložbama pod zaštitom HKS-a obvezatno se u svakom razredu plasiraju četiri najbolje ocijenjena psa, ukoliko su dobili najmanje vrlo dobar.


Članak 48.
Stjecanje naslova i kandidatura

1. PODJELA KARTICA
Za osvojene kandidature i rezervne kandidature za međunarodne odnosno nacionalne prvake te za prvake razreda mladih dodijeljuju se kartice:
- za CACIB - kartica sa zlatnom prugom
- za Rezerva CACIB - kartica sa srebrnom prugom
- za CAC HR - kartica s hrvatskom trobojnicom
- za Rezerva CAC-HR - kartica s uskom hrvatskom trobojnicom
- za PRVAKA RAZREDA MLADIH - kartica sa svjetlo plavom prugom
- za NAJLJEPŠEG MLADOG PSA PASMINE - kartica sa tamno plavom prugom
- za PRVAKA RAZREDA VETERANA - kartica s tamno plavom i srebrnom prugom
- za PRVAKA PASMINE - kartica s hrvatskom trobojnicom i oznakom BOB

2. NASLOVI I KANDIDATURE
Prvak razreda mladih pasa
Naslov prvaka mladih pasa može biti dodijeljen samo u razredu mladih pasa najboljem psu koji je ocijenjen ocjenom "odličan" i to jednako mužjaku kao i ženki. Dodjela naslova "Prvak razreda mladih" nije obvezna.

MLADI PRVAK HRVATSKE - CHM HR
Naslov "Mladi prvak Hrvatske (CHM HR)" na traženje vlasnika priznat će HKS psu koji je osvojio:
- tri naslova Prvaka razreda mladih
- naslovi moraju biti dodijeljeni od najmanje dva različita suca
- jedan naslov Prvak razreda mladih može zamijeniti osvojena kandidatura CAC HR ukoliko ju je pas stekao prije starosti od 18 mjeseci

CAC-HR i CAC-HR rezerva
Na internacionalnim, nacionalnim izložbama te na specijalnim izložbama, koje su pod zaštitom HKS-a, sudac može dodijeliti kandidaturu za prvaka Hrvatske u ljepoti - CAC HR i to prvoplasiranom odlično ocijenjenom mužjaku i ženki u slijedećim razredima: međurazred, otvorenih, radnih i prvaka.
Rezervnu kandidaturu Rezerva CAC HR sudac može dodijeliti drugoplasiranom odlično ocijenjenom mužjaku i ženki u slijedećim razredima: međurazred, otvorenih, radnih i prvaka.

Potvrda te kandidature je u nadležnosti HKS-a, a priznaje se ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:
1. Pas na dan izložbe mora biti star najmanje 15 mjeseci
2. Mora imati priznati dokaz o podrijetlu (rodovnicu) u izdanju kinološke organizacije koju priznaje FCI.
3. U rodovnici moraju biti za oba roditelja upisane najmanje tri potpune generacije.

Ako pas kojemu je dodijeljen CAC ne bi zadovoljavao gore navedene uvjete, te ukoliko je već proglašen Prvakom Hrvatske u ljepoti, kandidatura Rezerva CAC priznaje se kao CAC za proglašenje Prvaka Hrvatske u ljepoti.

PRVAK HRVATSKE - CH HR
Naslov "Prvak Hrvatske" (CH HR) na traženje vlasnika priznat će HKS psu koji je osvojio:
a) za pasmine za koje se po traženju FCI-a za stjecanje naslova međunarodnog prvaka u ljepoti traži bezuvjetno potreban radni ispit:
- tri kandidature CAC HR
- od tri kandidature najmanje dvije moraju biti osvojene na međunarodnoj izložbi
- kandidature moraju dodijeliti najmanje dva različita suca
- položen radni ispit odgovarajućeg stupnja
- vlasnici (vodiči) pasa članovi HKS-a, moraju traženi ispit položiti na području djelovanja HKS-a, pred sucem s licencom HKS-a, bez obzira ima li pas položen radni ispit van nadležnosti HKS-a.
b) za pasmine za koje se po traženju FCI-a za stjecanje naslova međunarodnog prvaka u ljepoti ne traži radni ispit:
- četiri kandidature CAC HR
- od četiri kandidature najmanje dvije moraju biti osvojene na međunarodnoj izložbi
- kandidature moraju biti dodijeljene od najmanje tri različita suca

Psi koji su već proglašeni za "Prvaka Hrvatske" natječu se obvezatno u razredu prvaka. Oni više ne sudjeluju u natjecanju za taj naslov, a dodijeljena kandidatura CACHR takvom psu prelazi na psa (ženku) koji je osvojio Rezerva CACHR.

IZLOŽBENI PRVAK HRVATSKE - CH HR - I
Naslov "Izložbeni prvak Hrvatske" (CH HR) na traženje vlasnika priznat će HKS psu onih pasmina za koje se po traženju FCI-a za stjecanje naslova međunarodnog prvaka u ljepoti traži bezuvjetno potreban radni ispit i koji je osvojio:
- četiri kandidature CAC HR
- od četiri kandidature najmanje dvije moraju biti osvojene na međunarodnoj izložbi
- kandidature moraju biti dodijeljene od najmanje tri različita suca

FCI objavljuje popis pasmina koje podliježu ispitu uporabivosti (uporabnom ispitu), koji je jedan od uvjeta za dobivanje naslova "Međunarodni prvak u ljepoti".

APSOLUTNI PRVAK HRVATSKE - AP CH HR
Naslov "Apsolutni Prvak Hrvatske" (AP CH HR) na traženje vlasnika priznat će HKS psu koji ima potvrdu o hrvatskom prvaku u ljepoti i radu.

CACIB i REZERVA CACIB
Na međunarodnim izložbama koje štiti FCI dodijeljuje se CACIB - kandidatura za međunarodnog prvaka u ljepoti koje je raspisao FCI. Za takvu kandidaturu natječu se zajedno najbolji psi koji su ocijenjeni s ocjenom "odličan" 1. - CAC-HR iz razreda: međurazred, otvorenih, radnih i prvaka. Svakoj pasmini ili varijetetu, shodno važećoj nomenklaturi FCI-a, sudac je ovlašten, ali nije obavezan dodijeliti dva CACIB-a odvojeno po spolu.

Sudac je ovlašten, ali nije obavezan dodijeliti Rezerva CACIB slijedećem po obliku istaknutom psu. Za tu kandidaturu natječu se psi s osvojenom titulom CAC HR iz preostalih razreda, te pas s osvojenom kandidaturom Rezerva CAC HR pod uvjetom da dolazi iz razreda u kojem je pas s kandidaturom CAC HR osvojio kandidaturu CACIB. Sudac nije dužan, a niti ovlašten raspitivati se ili obavještavati se o podrijetlu psa ili drugim podacima, kao o vlasništvu i sl. već mora suditi samo prema izgledu psa.

Za prijedlog kandidature CACIB mjerodavan je uvijek samo jedan sudac.

Potvrdu te kandidature proslijeđuje FCI putem HKS-a, ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:
1. Pas na dan izložbe mora biti star najmanje 15 mjeseci
2. Mora imati priznati dokaz o podrijetlu (rodovnicu) izdanu od kinološke organizacije koju priznaje FCI
3. U rodovnici moraju biti za oba roditelja upisane najmanje tri potpune generacije.

Ako pas kojemu je dodijeljen CACIB ne bi zadovoljavao gore navedene uvjete, te ukoliko je već proglašen Međunarodnim prvakom u ljepoti, FCI će kandidaturu Rezerve CACIB priznati kao CACIB za proglašenje Međunarodnog prvaka u ljepoti.

Prijedlog za dodjelu kandidature CACIB donosi sudac, a potvrđu je je FCI. Zadaća FCI-a je preispitati ispunjavaju li predloženi psi propisane uvjete za potvrdu CACIB-a. Kartica koju dobiva izlagač služi kao dokaz da je dotičan pas predložen za dodjelu CACIB-a. Ona sadrži natisak: "Podliježe potvrdi FCI-a".

MEĐUNARODNI PRVAK U LJEPOTI - INT.CH.
Naslov "Međunarodni prvak u ljepoti (Int.Ch.)" na traženje vlasnika, a preko HKS-a, dodijelit će FCI psu koji je osvojio:
a) za pasmine za koje se po traženju FCI-a za stjecanje naslova međunarodnog prvaka u ljepoti traži bezuvjetno potreban radni ispit:
- dvije kandidature CACIB u dvije različite zemlje i od dva različita suca
- od FCI-a propisani i u to vrijeme važeći ispiti
- između postignute prve i posljednje kandidature mora proći najmanje jedna godina (365 dana)

b) za pasmine za koje se po traženju FCI-a za stjecanje naslova međunarodnog prvaka u ljepoti ne traži radni ispit:
- četiri kandidature CACIB u tri različite zemlje i od tri različita suca
- između postignute prve i posljednje kandidature mora proći najmanje jedna godina (365 dana)

MEĐUNARODNI IZLOŽBENI PRVAK - INT.SH.CH.
Naslov "Međunarodni izložbeni prvak (Int.Sh.Ch.)" na traženje vlasnika, a preko HKS-a, dodijelit će FCI psu one pasmine za koje se po traženju FCI-a za stjecanje naslova međunarodnog prvaka u ljepoti traži bezuvjetno potreban radni ispit, ukoliko ispunjava sljedeće uvjete:
- četiri kandidature CACIB u tri različite zemlje i od tri različita suca
- između postignute prve i posljednje kandidature mora proći najmanje jedna godina (365 dana).

Nakon ispunjenja uvjeta FCI-a, vlasnik psa traži priznanje naslova Međunarodni prvak u ljepoti (Int. Ch.) ili Međunarodni izložbeni prvak (Int.Sh.Ch.) putem HKS-a, te za tu priliku prilaže sljedeće podatke i preslike dokumenata:
1. Pasminu psa i njezinu oznaku u rodovnoj knjizi
2. Mjesta i datume održavanja onih izložbi na kojima je psu bio dodijeljen CACIB uz navođenje punog imena suca koji je dodijelio kandidaturu
3. Broj potvrda kandidatura CACIB potvrđenih kod FCI-a (homologiranih), koje treba dati na uvid HKS-u, te priložiti njihove fotokopije
4. Ispravu o podrijetlu psa (rodovnicu) u fotokopiji, kao prilog uz prijedlog FCI-u
5. Dokaz o uspješno položenom radnom ispitu koji se traži u pasmina koje podliježu takvom dokazu
6. Ime i adresu vlasnika psa.

Generalni sekretarijat FCI-a pažljivo provjerava je li CACIB pravilno dodijeljen. Organizatori izložbe moraju najkasnije tri mjeseca nakon izložbe poslati FCI-u po dva primjerka izložbenog kataloga i listu predloženih pasa za CACIB i Rezerva CACIB. Ta lista mora sadržavati sljedeće podatke: kataloški broj, ime psa, rodovnu knjigu i broj rodovne knjige, spol, pasminu i varijetet, datum štenjenja, razred, ime vlasnika i ime suca. Pasmine se navode važećom oznakom zemlje svog porijekla, slijedi uobičajena oznaka zemlje održavanja izložbe. Mužjaci i ženke moraju se unositi odvojeno. Numeracija mora započeti s brojem 1 i ne smije se prekidati. Ako neki pas nije naveden u CACIB-listi (npr. ako je zaboravljen), može se kao dokaz prihvatiti CACIB-kartica, ukoliko na listi nije naveden neki drugi pas iste pasmine i istog spola.

PRVAK RAZREDA VETERANA
Naslov prvaka razreda veterana može biti dodijeljen samo u razredu veterana najboljem psu koji je ocijenjen ocjenom "odličan" i to jednako mužjaku kao i ženki. Dodjela naslova "Prvak razreda veterana" nije obvezna.

VETERANSKI PRVAK HRVATSKE - CHV HR
Naslov "Veteranski prvak Hrvatske (CHV HR)" na traženje vlasnika priznat će HKS psu koji je osvojio:
- tri naslova Prvaka razreda veterana
- naslovi moraju biti dodijeljeni od najmanje dva različita suca.

PRVAK PASMINE - BOB
Za ovaj naslov natječu se:

a) Na međunarodnoj izložbi - CACIB mužjak, CACIB ženka, najljepši mladi pas pasmine, te prvak razreda veterana mužjak i ženka.
b) Na nacionalnoj i specijalnoj izložbi - svi mužjaci i sve ženke s osvojenim titulama CAC HR, najljepši mladi pas pasmine, te prvak razreda veterana mužjak i ženka.

Samo jedan sudac smije suditi odabir pobjednika pasmine.

Prije izbora najljepšeg psa pasmine sudac izabire najljepšeg mladog psa pasmine.

Na kandidature ili naslove ne postoji mogućnost pravnoga potraživanja.


Članak 49.
Poseban program - Best in Show

Nakon ocjenjivanja po krugovima pristupa se revijalnom programu izbora najljepših pasa izložbe.

1. Program sadrži:
- izbor najboljeg mladog vodiča (junior handling)
- izbor najljepšeg šteneta izložbe u kojem sudjeluju svi u pasmini prvoplasirani štenci, mužjaci i ženke, ocjenjeni ocjenom vrlo perspektivan
- izbor najljepšeg najmlađeg psa izložbe u kojem sudjeluju svi u pasmini prvoplasirani najmlađi psi, mužjaci i ženke, ocijenjeni ocjenom vrlo perspektivan
- izbor najljepšeg veterana izložbe u kojem sudjeluju mužjak i ženka koji su osvojili naslov prvak razreda veterana
- izbor najljepšeg para
- izbor najljepše uzgojne skupine
- izbor najljepšeg lovnog psa iz razreda radnih u kojem sudjeluju svi psi lovnih pasmina iz razreda radnih koji su osvojili kandidaturu CAC HR
- izbor najljepšeg mladog psa izložbe u kojem sudjeluju svi najljepši mladi psi pasmina
- izbor najljepših pasa po FCI skupinama (od I. - X.) - BOG u kojem sudjeluju svi psi po FCI grupama s osvojenim naslovom BOB ukoliko je izložba višednevna izbor najljepšeg psa dana - BOD za koji se natječu pobjednici FCI grupa koje su tog dana izlagane
- izbor najljepšeg psa izložbe - BIS (Best in Show) za koji se natječu pobjednici FCI grupa, odnosno pobjednici dana ukoliko je izložba bila višednevna.

U svakoj od navedenih kategorija obavezno je rangiranje od 1. do 3. mjesta, osim u izboru najboljeg mladog vodiča u kojoj je obavezno rangiranje od 1. do. 5. mjesta te u kategoriji BIS ukoliko se bira između pobjednika dana.

2. Uvjeti za natjecanje uzgojnih skupina:
Svi uzgajivači koji mogu ispuniti sljedeće uvjete mogu se prijaviti za natjecanje najljepše uzgojne skupine i to:
a) Uzgojna skupina koja mora biti prijavljena do posljednjeg roka prijave za izložbu, ili na samoj izložbi ukoliko to u prijavnici predvidi organizator.
b) Uzgojna se skupina sastoji od najmanje tri psa, koji pojedinačno moraju biti prijavljeni na izložbu, uneseni u katalog i pozitivno ocijenjeni na izložbi.
c) Svi psi jedne uzgojne skupine moraju biti iz uzgoja jednog uzgajivača, ali ne moraju biti u njegovom vlasništvu.

3. Uvjeti za natjecanje parova:
Svi vlasnici mužjaka i ženke iste pasmine mogu se prijaviti za natjecanje najljepšeg para.
a ) Parovi se prijavljuju do posljednjeg roka prijave za izložbu ili na samoj izložbi ukoliko to u prijavnici predvidi organizator.
b) Par čine mužjak i ženka koji su prijavljeni na izložbu, uneseni u katalog i pozitivno ocijenjeni na izložbi.
c) Oba psa moraju biti vlasništvo istog vlasnika.

4. Suđenje posebnog programa
Samo jedan sudac smije suditi odabiranje pobjednika pojedinačnih skupina (BIG, BIS, uzgojna skupina, parovi, skupina potomaka, najljepši veteran, junior handling), isto kao i kod izbora BOB-a.

Suci se moraju unaprijed imenovati i biti objavljeni u katalogu izložbe. Za ovu prigodu smiju se predvidjeti i postaviti samo oni suci koji imaju dozvolu svojeg nacionalnog kinološkog saveza i odgovarajuće pismeno odobrenje svog saveza. Organizator ima pravo u dogovoru s delegatom izložbe promijeniti navedeni raspored sudaca za posebni program u slučaju potrebe.

Sveopći suci (All-round) iz zemalja koje su članice FCI-a smiju suditi sve pasmine, uključujući BIG i BIS bez traženja inače potrebnog dopuštenja svog nacionalnog saveza. Skupni suci iz zemalja koje su članice FCI-a smiju suditi sve pasmine, kao i BOG onih skupina za koje su ovlašteni bez traženja inače potrebnog posebnog dopuštenja svog nacionalnog saveza


Članak 50.
Izložbeni dokumenti i obrasci

Sve dokumente i obrasce vezane za izložbe propisuje, tiska i prodaje Hrvatski kinološki savez.


Članak 51.
Nagrade

Organizator i kinološke organizacije mogu na izložbama dodijeljivati pokale, diplome, medalje, počasna priznanja, plakete, nagrade u hrani koje doniraju sponzori ili druge slične nagrade.

Novčane nagrade nisu dopuštene.

Dodijeljivanje diploma uz ocjene ili nagrada nije obvezatno, pa je prepušteno vodstvu izložbe i kinološkim organizacijama.

Sve nagrade koje se dodijeljuju na izložbi moraju biti jasno navedene u katalogu izložbe.


Članak 52.
Otpuštanje pasa iz izložbe

Psi smiju biti udaljeni s izložbe tek nakon završetka izložbe ili u vremenu koje organizator navede u katalogu izložbe. Tko samovoljno odvede psa ranije, gubi sve moguće dodijeljene naslove i nagrade na toj izložbi, a može biti isključen i s budućih priredbi.


Članak 53.
Prigovor na odluku suca

1. Kritike na ocjenu
Svaka sučeva odluka je konačna i protiv nje nije dopušten prigovor. Zabranjena je naknadna provjera pojedine sučeve odluke od drugih sudaca ili sudačkog vijeća. Svaka neumjesna ili nepristojna kritika sudačke ocjene ili odluke može prouzročiti gubitak svih dobivenih ocjena, naslova i nagrada i trenutačno odstranjivanje s izložbe, a ujedno predstavlja prekršaj koji se može sankcionirati prema Pravilnicima HKS-a, a na sučevo traženje.

2. Formalne nepravilnosti (pogreške)
Ako je učinjena formalna nepravilnost (pogreška) čiji je krivac organizator, sudac ili izlagač, svaki tako povrijeđeni izlagač ima pravo staviti prigovor. Odmah po saznanju organizator je dužan poduzeti potrebnu istragu i nužne mjere. Prigovori protiv počinjenih formalnih nepravilnosti (pogrešaka) treba podnijeti vodstvu izložbe pismeno, na dan izložbe i odmah na licu mjesta. Uz svaki prigovor treba priložiti određeni iznos koji odredi vodstvo izložbe. Ako prigovor bude odbijen, taj iznos ide u korist organizatora izložbe. Odluku o podnesenom prigovoru donosi komisija za žalbe koju imenuje organizator izložbe i objavljuje u katalogu izložbe u prisustvu delegata HKS-a, nakon što sasluša sve sudionike, također na licu mjesta i na dan održavanja izložbe. Protiv Komisije za žalbe može se podnijeti priziv u roku od 8 dana u HKS-u.

Odluka HKS-a je konačna.


Članak 54.
Ocjenjivanje u krugovima

1. Osobe u krugu
U krugu se mogu zadržavati samo službene osobe - delegat HKS-a, organizator izložbe, stručni voditelj izložbe, sudac, prema potrebi tumač - prevoditelj, zapisničar, voditelj kruga, sudac pripravnik i izlagači s psima.

Sve osobe ovlaštene da budu i ulaze u krug moraju imati vidljivo nošene oznake svoje funkcije, a izlagači vidljivo istaknut kataloški broj psa.

2. Rad suca
Sudac diktira i potpisuje ocjenske liste i kartice s prijedlozima za dodijeljene naslove i kandidature, te pazi da dodijeljeni naslovi i kandidature na njima budu točno označeni. Ocjenske liste moraju biti jasno i čitko ispisane, i to u dva primjerka: prvi za izlagača, drugi za HKS.

3. Osoblje u krugu
Za rad u krugu organizator izložbe treba sucu uvijek osigurati voditelja kruga i zapisničara, a po potrebi i prevoditelja.

4. Voditelj kruga
Treba tečno govoriti jezik na kojem sudac sudi, pri čemu se to odnosi na jedan od četiri službena jezika FCI-a.

Voditelj kruga mora dobro poznavati FCI i HKS izložbena pravila.

Voditelj kruga treba sucu pružiti sljedeće usluge:
- okupiti/svrstati pse po razredima, pozivajući izlagače po kataloškim brojevima, jasno i glasno do tri puta
- na međunarodnim izložbama pozivanje pasa osim na hrvatskom jeziku treba vršiti i na engleskom jeziku, a prema potrebi i na nekom drugom od četiri službena jezika FCI-a
- utvrditi po razredima koji psi nisu dovedeni
- obavijestiti suca o svakoj promjeni vodiča ili o nepravilnom upisu
- ako treba nadzirati pisanje ocjene prema diktatu suca
- jamčiti za sav pisani materijal i besprijekorne dodjele naslova
- izvršavati sve upute suca

5. Zapisničar u krugu obavlja administrativni posao, piše po diktatu suca opise pasa, te po nalogu suca ispisuje kartice s kandidaturama i naslovima.

6. Organizator je dužan posebnu brigu voditi o osposobljenosti osoblja u krugovima.

7. Rad voditelja kruga posebno na međunarodnim izložbama HKS-a nadzire delegat izložbe, koji donosi procjenu o njihovoj spremnosti. Delegat je dužan u svom izvješću posebno izvijestiti o radu osoblja u krugovima.


Članak 55.
Stručni voditelj izložbe

1. Stručnog voditelja imenuje organizator izložbe najkasnije 15 dana po obavijesti o odobrenoj izložbi. Organizator je dužan odmah izvijestiti HKS o imenovanom stručnom voditelju.

2. Stručni voditelj je kinološki sudac ili stručna osoba koja u potpunosti poznaje pozitivne kinološke propise HKS-a i FCI-a. On podnosi prijedlog sudačke liste HKS-a na odobrenje nakon što je izložba odobrena i to u roku koji odredi Izvršni odbor.

3. Stručni voditelj dobro poznaje i organizira cjelokupni protokol predlaganja i pozivanja sudaca, dogovaranja njihovog dolaska i smještaja, te ishođenje potrebnih suglasnosti za njihovo suđenje. Odgovara za navode u prijavnici izložbe. Stručno odgovara za dodijeljivanje pasmina sucima i raspoređivanje pasa, te uočava nepravilnosti pri prijavi. Organizira stručni tijek izložbe i pripremu osoblja za rad u krugovima, te kontrolira provođenje satnice priredbe. Odgovara za ispravnost kataloga.

4. Izrađuje potrebna izvješća za HKS i FCI i odgovara za njihovu točnost.

5. U slučaju spornih situacija i potrebe dodatnog stručnog tumačenja kontaktira s tajnikom HKS-a i delegatom imenovanim za tu izložbu.


Članak 56.
Delegat na izložbi

1. Na sve izložbe pasa HKS određuje delegata, koji je službeno lice HKS-a i na izložbi predstavlja HKS. Delegat mora biti kinološki sudac koji je iskusan u organizaciji priredbi ili osoba s dugogodišnjim iskustvom u organizaciji priredbi. Nakon usvajanja kalendara priredbi HKS-a i odobrenja organiziranja izložbe za svaku se izložbu imenuje delegat koji se uključuje u tijek priprema, te surađuje sa stručnim voditeljem izložbe. U slučaju spriječenosti delegata da prati izložbu, imenuje se drugi delegat. Delegat kao službena osoba HKS-a ima obveze, prava i odgovornosti.

2. Delegat je dužan prije izložbe kontaktirati sa stručnim voditeljem izložbe i uputiti se u uspješnost provođenja priprema.
Delegat je dužan doći na mjesto gdje će se održati izložba prije početka održavanja izložbe. Treba se detaljno upoznati sa svim pripremama za priredbu, pregledati katalog, upoznati se s terenima, informirati se o dolasku sudaca, njihovim odobrenim suglasnostima za suđenje i s programom rada izložbe. U slučaju da su nađene nepravilnosti u odnosu na ovaj pravilnik i ostale akte HKS-a, iste se moraju otkloniti.

3. Prava delegata na izložbi su sljedeća:
a) daje potrebna stručna tumačenja za primjenu pravilnika, općih odluka HKS i odluka ovog Pravilnika.
b) ukoliko uoči bitne nepravilnosti, može obustaviti priredbu (djelomično ili cijelu) dok se nepravilnosti ne otklone.
c) prati cijeli tok rada i intervenira na eventualna nepravilna i nedolična ponašanja od strane izlagača, vodiča, sudionika ili kinoloških sudaca, odnosno posjetitelja.
d) intervenira po svim pitanjima i propustima ukoliko nisu u skladu s programom izložbe, određenim pravilnicima i odredbama ovog Pravilnika.

4. Delegat zajedno s organizatorima snosi punu moralnu i osobnu odgovornost ukoliko priredba nije održana u skladu s postojećim propisima i odredbama ovog Pravilnika.
Odmah po završetku izložbe, a najkasnije u roku od sedam dana dužan je podnijeti stegovne prijave protiv eventualnih propusta izlagača, kinoloških sudaca i organizatora.
Najkasnije u roku od sedam dana nakon održane izložbe delegat je dužan dostaviti Izvršnom odboru HKS-a pismeno izvješće o održanoj priredbi. Izvještaj delegata mora sadržati najmanje sljedeće podatke:
- mjesto, vrijeme, značaj i vrstu izložbe
- vremenske prilike ukoliko se priredba održava na otvorenom
- izložbeni prostor, broj ocjenjivačkih krugova, veličina, opremljenost, higijenski uvjeti
- osoblje ocjenjivačkog kruga - voditelj kruga, zapisničar, pripravnici
- tehnika pozivanja izlagača i sudionika
- ozvučenje
- redari i služba sigurnosti
- analiza kataloga
- upisnina
- koliko je sudaca bilo predviđeno, a koliko prisutno (poimenično) i postoji li za sve suglasnost matičnog saveza
- koliko je bilo prisutno sudaca pripravnika i jesu li svi propisno upućeni na stažiranje
- način otvaranja i zatvaranja izložbe (prigodan govor, himne, zastave zemalja sudionica)
- približan broj posjetilaca
- je li bilo negodovanja izlagača i po kojem pitanju
- je li bilo žalbi i kako su riješene
- ocjena ponašanja sudaca, eventualni propusti
- navesti sve uklonjene nepravilnosti i ponašanje organizatora na ukazane nepravilnosti u dodijeljivanju kandidatura, diploma, pokala i nagrada
- zaključak u kojem treba dati mišljenje - ocjenu, je li izložba bila održana po pozitivnim kinološkim propisima, je li zadovoljila ciljeve hrvatske kinologije i može li se organizatoru i ubuduće povjeriti organizacija slične izložbe.


Članak 57.
Održavanje reda

Organizator je dužan održavati red na izložbenom prostoru. Izložbu treba prijaviti nadležnom uredu Ministarstva unutarnjih poslova, te mora biti ustrojena redarska služba, a sve u skladu s pozitivnim zakonskim propisima. Svi sudionici na izložbi dužni su slijediti upute opunomoćenih i posebno označenih osoba. Oni koji postupe suprotno mogu biti trenutačno odstranjeni s izložbe, a ovisno o okolnostima i kažnjeni strožim mjerama.


Članak 58.
Otkazivanje izložbe

Ako je održavanje izložbe spriječeno, organizator je dužan prijavljenim izlagačima vratiti uplaćene pristojbe.


Članak 59.
Izvješće o izložbi

Organizator izložbe dužan je u roku od 15 dana nakon održane priredbe HKS-u podnijeti izvješće o izložbi koja treba pokazati:
1. Učinak ocjenjivanja u obliku propisanog broja kataloga popunjenih ocjenama i navedenim svim dodijeljenim naslovima i kandidaturama, te po jedan primjerak svih ocjenskih lista.
2. Broj u katalogu prijavljenih i upisanih te stvarno dovedenih i ocijenjenih pasa.
3. Imena sudaca koji su sudili na izložbi uz popis pasmina koje su ocjenjivali.
4. Zapažanja i prijedloge.
Organizator izložbe treba podnijeti obračun izložbe u roku od 15 dana, te dospjele pristojbe uplatiti HKS-u u roku 8 dana od podnesenog izvješća.


Članak 60.
Drugi načini ocjenjivanja pasa osim na izložbama

Pse je moguće ocjenjivati i na drugim priredbama osim na izložbama. Ocjenjivanje pasa se može vršiti na uzgojnim pregledima, na radnim ispitima i drugim prigodama ukoliko organizator zatraži od HKS-a takvu mogućnost i HKS je odobri. U tom slučaju je organizator dužan osigurati suce za ocjenu oblika na način predviđenim ovim pravilnikom.

Ocjenjivanje pasa u takvim prigodama vrši se po istim načelima i na jednak način kao i ocjenjivanje pasa na izložbi u razredu izvan konkurencije.

Sudac smije potpisati ocjenu psa na takvoj priredbi samo ako je od HKS-a ovlašten kao sudac za navedenu pasminu.


Članak 61.
Odluke u slučaju sporova

U sporovima među sudionicima na izložbama odlučuje organizator u prisustvu delegata HKS-a. Posljednji stupanj u prizivu u takvom sporu je HKS.


Članak 62.
Stupanje na snagu i prijelazne odredbe

Ovaj Pravilnik stupa na snagu dana 01.01.2011. godine.

 

pravilnik o strucnom radu hks 2011Pravilnik o stručnom radu Hrvatskog kinološkog saveza